logo4

انواع جلد در صحافی و کاربرد آن

انواع جلد های صحافی : انتخاب جلد مناسب برای هر کتاب ، مجله یا هر محتوای دیگر یکی از مهمترین مسائل می باشد که باید درانتخاب نوع آن با توجه به اتصال به برگه ها دقت نمود . در ادامه انواع جلدها در صحافی توضیح داده می شود که شما می توانید با مطالعه و […]

ابزار صحافی – صحافی مدرن

ابزارهای صحافی : در حال صحافی به دو روش سنتی و مدرن اجرا می گردد که روش سنتی بیشتر برای کتاب های نفیس و ارزشمند که اغلب تاریخی و دست نویس بوده و یا قرآن ها دست نویس و نسخ تاریخی استفاده می شود و روش مدرن که با استفاده از دستگاه های نیمه اتوماتیک […]